ICTLadder 2022

Evanderlee-admininkoopbeleid, Ladders

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Begin
This ict ladder is currently closed

Welkom bij de ICTLadder 2022!

Deze ladder is ingedeeld op basis van het Nictiz vijf lagen model van interoperabiliteit. Dit zijn Organisatie, Zorgproces, Informatie, Applicatie en IT-infrastructuur. Iedere laag kent zijn eigen actoren, begrippen en standaarden. Interoperabiliteit ontstaat als de afspraken op elk van die niveaus op elkaar aansluiten en voldoen aan de randvoorwaarden uit de kolommen.

Bron: Nictiz.nl

Let op!

De ICTLadder bevat conditionele vragen. Hierdoor is het mogelijk, dat op basis van uw gegeven antwoorden, vragen niet beschikbaar zijn om in te vullen. Mocht u hier vragen over hebben, of problemen hebben met invullen, neem dan contact op met uw zorggroep.

Hieronder staan de 5 procesonderdelen van de ICTLadder. Ieder procesonderdeel bevat één vragenlijst.

Succes met het invullen van de ladder!