Welkom op de ICT-Ladder demo omgeving

U doet mee in de Demo-omgeving van de ICT-Ladder.

Als u op deze pagina inlogt met uw mailadres en het u toegezonden wachtwoord, kunt u de vragen van de ICT-Ladder invullen.


FAQ


Waarom moet ik de ladder invullen?

Eerstelijns zorgprofessionals hebben aangegeven behoefte te hebben aan ondersteuning op het gebied van digitalisering. Door goed uit te vragen waar precies die behoefte ligt, kunnen wij gericht aanbod ontwikkelen dat aansluit bij uw behoefte.

Het ontwikkelen start bij de ICT-Ladder. Hoe eerder de resultaten beschikbaar zijn, hoe sneller wij van start kunnen met de ondersteuning.

Wat voor vragen kan ik verwachten?

De ICT-Ladder richt zich volledig op de digitale omgeving van de huisartsenpraktijk; zowel op de software, als de hardware en vooral ook op het gebruik ervan.

Deze brede uitvraag inventariseert tevens of de randvoorwaarden in de praktijk aanwezig zijn, om te komen tot een volwassen digitale omgeving, die toekomstbestendig is.

Wat doen jullie met mijn gegevens?

Uw gegevens worden op een beveiligde server in Nederland opgeslagen en door ons om een ondersteuningsaanbod te ontwikkelen. Verder worden de gegevens van de tussentijdse en eindmetingen geaggregeerd benut om de voortgang en de resultaten te bewaken.

Moet ik alle vragen ineens invullen?

Nee. U kunt in etappes de vragenlijsten invullen. Dit kan per procesonderdeel. De ingevulde gegevens worden dan opgeslagen, en de volgende keer kunt u weer verder gaan waar u gebleven bent.

Waar kan ik terecht met vragen?

Met vragen kunt u zich richten tot de projectleider van uw Zorggroep. Voor technische vragen kunt u terecht op de support pagina.

Hoe lang ben ik ermee bezig?

Het beantwoorden van alle vragen kost naar verwachting twee tot vier uur. Wij adviseren u om de vragen in duo’s (bijvoorbeeld huisarts en praktijkmanager) in te vullen.