A_Trede3:Zorgproces:Aanvragendiagnostiek:%electr.aanv.ond.

Bart van Pinxteren, SpinDokAdvies

Percentage elektronisch aanvragen diagnostiek

Doel | wat

Aanvullende diagnostiek vraagt u (nagenoeg) altijd elektronisch aan.

Rationale | waarom

Blijf er naar streven dit in alle gevallen te blijven doen. Dit betekent dat uw digitale dossier volledig is. U heeft ook minder kans op fouten, doordat de aanvraag niet (mgl. handmatig) overgenomen moet worden. Dit werkt kostenverlagend en kan positief van invloed zijn op de verwerkingstijd.

Stappenplan | hoe

Benodigdheden | wie & waarmee

Achtergrondinformatie

Het papieren medisch dossier nog steeds niet overal verdwenen. Dit heeft als gevolg dat er papieren en digitale dossiers door elkaar lopen. Deze splitsing van werkmethoden leidt ertoe dat er daarom nog steeds veel ruimte nodig is voor opslag van de papieren archieven. Het zoeken en raadplegen van deze dossiers kost veel tijd en dus geld. Door de lange bewaartermijnen van medische dossiers (tot 25 jaar) blijven de papieren dossiers voorlopig nog wel even bestaan. Er wordt meestal namelijk voor gekozen om ze langzaam uit te faseren.