A_Trede2:Zorgproces:Registratiegegevens:CoderingGegevens

Bart van Pinxteren, SpinDokAdvies

Registratie meetwaarden

Doel | wat

U legt meetwaarden als labuitslagen, uitstrijkjes en functieonderzoek gecodeerd vast.

Rationale | waarom

Dit is belangrijk in het kader van het vervolgen van aandoeningen en onmisbaar voor het zinvol gebruik van digitale beslisondersteuning, waaronder medicatiebewaking. Laboratorium uitslagen krijgen in het algemeen (automatisch) een WCIA codering. Uitslagen van functieonderzoeken (zoals bijvoorbeeld spirometrie of ECG), maar ook urine onderzoek in de eigen praktijk zullen door u ingevoerd moeten worden.

Stappenplan | hoe

1. Als ongecodeerde uitslagen/bepalingen binnen komen, voer deze handmatig in uw HIS in bij Meetwaarden/Onderzoeken.

Benodigdheden | wie & waarmee

Achtergrondinformatie