A_Trede2:Beveiliging:Informatiebeveiliging:Back-upJaarlijkseCheck

Bart van Pinxteren, SpinDokAdvies

Check back-up test

Doel | wat

Er vindt jaarlijks een test plaats op het terugzetten van de back-up van het HIS.

Rationale | waarom

Het testen of de back-up teruggezet kan worden is noodzakelijke toets of het systeem goed werkt. De tijd nodig voor het terugzetten van de back-up is een belangrijk gegeven voor de calamiteitenplanning. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de praktijkhouder, die is eindverantwoordelijk voor de data.

Stappenplan | hoe

ICT zet een backup terug en kan beperkt kijken of een systeem goed werkt. Enkel een zorgprofessional kan toetsen of het systeem goed werkt. In geval van ASP dienstverlening is het van belang met de leverancier af te spreken dat testen van backup jaarlijks plaatsvind.

Benodigdheden | wie & waarmee

ICT zet een backup terug en kan beperkt kijken of een systeem goed werkt. Enkel een zorgprofessional kan toetsen of het systeem goed werkt. In geval van ASP dienstverlening is het van belang met de leverancier af te spreken dat testen van backup jaarlijks plaatsvind.

Achtergrondinformatie

De tijd nodig voor het terugzetten van de back-up is een belangrijk gegeven voor de calamiteitenplanning. In geval van ASP dienstverlening is het van belang met de leverancier af te spreken dat testen van backup jaarlijks plaatsvind. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de praktijkhouder, die is eindverantwoordelijk voor de data.