A_Trede2:Applicatie:ADEPD:ADEPDJa/Nee

Bart van Pinxteren, SpinDokAdvies

Werken volgens ADEPD

Doel | wat

U werkt volgens de ADEPD-richtlijnen

Rationale | waarom

Werken volgens de ADEPD richtlijnen betekent dat u zoveel mogelijk informatie gecodeerd vastlegt en uw dossier actueel en geordend houdt. Dit is belangrijk voor de patiëntveiligheid en onmisbaar bij verdere digitalisering van uw praktijk.

Stappenplan | hoe

  1. Zorg dat u ieder contact afsluit met een passende ICPC code.
  2. Maak gebruik van algemene ICPC’s als het ‘probleem/onderwerp’ nog niet duidelijk is. U kunt op een later moment deze algemene ICPC weer vervangen door een meer concrete zodra dit mogelijk is.

Benodigdheden | wie & waarmee

Achtergrondinformatie

Adequate Dossiervorming Elektronisch Patiënten Dossier. Een richtlijn door het NHG opgesteld om de registratie van patiëntgegevens door huisartsen in het elektronisch patiënten dossier van hun HIS te uniformeren.