A_Trede1:Beveiliging:Informatiebeveiliging:FG?

Bart van Pinxteren, SpinDokAdvies

Functionaris Gegevensbescherming

Doel | wat

U heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld, tenzij u minder dan 10.000 patiënten heeft ingeschreven.

Rationale | waarom

Volgens de Privacywet moet u een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aanstellen als in uw praktijk ‘op grote schaal bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt’. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens hoeven praktijken met minder dan 10.000 patiënten ingeschreven op naam per praktijkhouder, geen FG aan te stellen.

Stappenplan | hoe

  1. Benoem een portefeuillehouder AVG
  2. Als u (per praktijkhouder) meer dan 10.000 patiënten op naam heeft ingeschreven gaat de portefeuillehouder op zoek naar een FG
    1. dat kan via internet
    2. maar u kunt ook te rade gaan bij naburige huisartspraktijken die reeds een FG hebben aangesteld
    3. ook uw zorggroep kan mogelijk adviseren en wellicht zelfs een FG leveren
  3. Let op dat de FG iemand moet zijn die een onafhankelijke rol heeft in uw organisatie

Benodigdheden | wie & waarmee

  • Portefeuillehouder AVG

Achtergrondinformatie

Een Functionaris Gegevensbescherming (FG) is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG. Een FG kan huisartsenpraktijken van advies voorzien, helpen met de implementatie van privacybeleid en aanspreekpunt voor patiënten zijn.

Volgens de Privacywet moet u een FG aanstellen als in uw praktijk ‘op grote schaal bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt’. Maar de wet is onduidelijk over wat ‘grootschalig’ is.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens hoeven zijn praktijken met minder dan 10.000 patiënten ingeschreven op naam per praktijkhouder, geen FG aan te stellen. Toch kan het aanstellen van een FG wel degelijk nut hebben. Een FG kan uw praktijk van advies voorzien, helpen met de implementatie van privacybeleid en aanspreekpunt voor patiënten zijn.

(bron: website LHV)