46 | Organisatie : Informatiebeveiliging : Back-up test

Bart van Pinxteren, SpinDokAdvies

Back-up test

Doel | wat

Het is noodzakelijk dat u zeker weet dat het systeem goed werkt na bijvoorbeeld een calamiteit.

Rationale | waarom

Het testen of de back-up teruggezet kan worden is noodzakelijke toets of het systeem goed werkt. Ook na uitval.

Stappenplan | hoe

Benoem een kartrekker (en stel eventueel een kleine werkgroep samen) die zich met de vraag hoe pakken we dat dan aan als nog niet van alle patienten een emailadres beschikbaar is.

Benodigdheden | wie & waarmee

Kartrekker en eventueel werkgroepleden

Achtergrondinformatie

Het testen of de back-up teruggezet kan worden is noodzakelijke toets of het systeem goed werkt. ICT zet een backup terug en kan beperkt kijken of een systeem goed werkt. Enkel een zorgprofessional kan toetsen of het systeem goed werkt.\r\nDe tijd nodig voor het terugzetten van de back-up is een belangrijk gegeven voor de calamiteitenplanning. In geval van ASP dienstverlening is het van belang met de leverancier af te spreken dat testen van backup jaarlijks plaatsvind. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de praktijkhouder, die is eindverantwoordelijk voor de data. Vraag het maar eens na.