44 | Organisatie : Informatiebeveiliging : Wachtwoordafspraken

Bart van Pinxteren, SpinDokAdvies

Wachtwoordafspraken

Doel | wat

U moet er voor zorgen dat u de toegang tot patiëntgegevens geheim houdt en beschermt.

Rationale | waarom

In het digitaal tijdperk betekent geheimhouding van patiëntgegevens dat je de toegang tot die gegevens geheim houdt en beschermt

Stappenplan | hoe

Bespreek de geheimhouding van patientgegevens met uw medewerkers en leg de gemaakte afsprakendaarover vast in de arbeidsovereenkomst.

Benodigdheden | wie & waarmee

Een contract met de medewerkers waarin staat dat geheimhouding van patientengegevens onderdeel is van de arbeidsovereenkomst.

Achtergrondinformatie

In de gedragscodes voor zorgprofessionals staat vaak geheimhouding als een belangrijke regel. In het digitaal tijdperk betekent geheimhouding van patiëntgegevens dat je de toegang tot die gegevens geheim houdt en beschermt.\r\nEen scheiding tussen werk en privé hoort daarbij. Wachtwoorden voor social media en gratis email diensten zijn redelijk eenvoudig te hacken. In het geval dat een medewerker dat overkomt wil je niet dat de hacker dan ook toegang heeft tot HIS of werkomgeving.\r\nAanspreken op gedrag houdt elkaar scherp en is een teken van hogere volwassenheid. Consequenties verbinden aan het niet naleven van deze geheimhouding is in ziekenhuizen al gebruikelijk aan het worden.