35 | Informatie : Gegevensuitwisseling : % Opt in>50%

Bart van Pinxteren, SpinDokAdvies

Registratie Opt in > 50%

Doel | wat

U legt van alle patiënten in uw HIS vast of zij al dan niet toestemming geven voor het delen van medische gegevens.

Rationale | waarom

Het delen van patiënteninformatie, is alleen mogelijk als de toestemming hiervoor, middels opt-in, is vastgelegd. Dit is noodzakelijk indien u een patiënt verwijst, maar ook voor inzage op bijvoorbeeld een huisartsenpost.

Stappenplan | hoe

Maak een procedure waarin u vastlegt om op regelmatige basis de patiënt te vragen om toestemming te geven en de noodzaak daarvan vast te leggen

Benodigdheden | wie & waarmee

De praktijk dient te zijn aangesloten op het LSP

Achtergrondinformatie

Via de beveiligde infrastructuur van het LSP wisselt u elektronisch medische gegevens uit met andere zorgverleners. Deze gegevens kunt u via het LSP uitwisselen:

  • Medicatiegegevens: de apotheker maakt het uittreksel van medicatiegegevens beschikbaar. De waarnemend apotheker, de waarnemend huisarts op de huisartsenpost en de mede behandelend medisch specialist kunnen dit uittreksel raadplegen.
  • Huisartswaarneemgegevens: alleen de waarnemend huisarts op de huisartsenpost kan een professionele samenvatting van het huisartsdossier raadplegen. Hij of zij kan een waarneemretourbericht sturen naar de huisarts van de patiënt, met daarin informatie over het bezoek.

Medische gegevens worden niet centraal opgeslagen in het netwerk van het LSP. Ze blijven bij de bron: het dossier van de huisarts of apotheker.