300 | Informatie : Dossiers : PapierenDossiers

Bart van Pinxteren, SpinDokAdvies

Papieren dossiers

Doel | wat

Papieren dossiers worden zoveel mogelijk gedigitaliseerd.

Rationale | waarom

Het papieren medisch dossier nog steeds niet overal verdwenen. Dit heeft als gevolg dat er papieren en digitale dossiers door elkaar lopen.

Stappenplan | hoe

Vraag uw collega huisarts of hij ook in staat is om een digitaal dossiers te sturen

Benodigdheden | wie & waarmee

Benoem een kartrekker</li>\n<li>Stel de gewenste werkwijze vast en beschrijf deze in een werkafspraak of protocol</li>\n<li>Houd er rekening mee dat gedetailleerde koppeling (inclusief ICPC-codering en evt. overnemen meetwaarden) zeer tijdrovend kan zijn

Achtergrondinformatie

Het papieren medisch dossier nog steeds niet overal verdwenen. Dit heeft als gevolg dat er papieren en digitale dossiers door elkaar lopen. Deze splitsing van werkmethoden leidt ertoe dat er daarom nog steeds veel ruimte nodig is voor opslag van de papieren