2023118 | Applicatie : Registratie gegevens : Consult Samenvatting

HansAdvies

Doel | wat

Patiënten lezen de (behandel)adviezen van het consult in hun eigen dossier terug.

Rationale | waarom

Het aanmoedigen van patiënten om hun dossier in te zien en daarin de behandeladviezen terug te lezen, heeft verschillende voordelen die zowel de patiëntenzorg als de patiënt-betrokkenheid kunnen verbeteren. Hier zijn enkele redenen waarom dit zinvol is:

Actieve rol: Door toegang te bieden tot hun medische dossiers kunnen patiënten een actievere rol spelen in hun gezondheidszorg. Ze kunnen hun eigen behandeladviezen en medische geschiedenis begrijpen en beter geïnformeerde beslissingen nemen over hun gezondheid.

Verbeterde Communicatie: Het inzien van behandeladviezen in het dossier kan patiënten helpen om informatie beter te onthouden en te begrijpen. Dit kan leiden tot effectievere communicatie tussen patiënten en zorgverleners tijdens consulten.

Voorkomen van Misverstanden: Patiënten kunnen soms de details van een consult of behandeladvies vergeten of verkeerd begrijpen. Door de informatie in het dossier te raadplegen, kunnen misverstanden worden voorkomen.

Stappenplan | hoe

Benodigdheden | wie & waarmee

Achtergrondinformatie

Het wijzen op de mogelijkheid om het beleid terug te lezen in de P-regel (Planningsregel) is belangrijk om diverse redenen:

– Transparantie van Besluitvorming: Door patiënten op de P-regel te wijzen, wordt de besluitvorming transparanter. Patiënten kunnen zien welke overwegingen hebben geleid tot het voorgestelde beleid, wat het vertrouwen in de zorgverlener en het behandelingsplan kan vergroten.

– Betrokkenheid van Patiënten: Het benadrukken van de P-regel moedigt patiënten aan om actief betrokken te zijn bij hun eigen zorg. Ze krijgen de mogelijkheid om te begrijpen waarom bepaalde beslissingen zijn genomen en welke stappen er zijn ondernomen voor hun gezondheid.

– Verduidelijking van Behandelingsplannen: De P-regel kan details bevatten over het beleid, de voorgestelde behandelingen, medicatie en andere aspecten van het behandelingsplan. Door patiënten te wijzen op deze informatie, wordt ervoor gezorgd dat zij volledig begrijpen wat er van hen wordt verwacht en wat zij kunnen verwachten.

– Verbetering van Therapietrouw: Patiënten die goed geïnformeerd zijn over het beleid en de behandeling zijn waarschijnlijk meer therapietrouw. Ze begrijpen de noodzaak en het doel van de voorgestelde interventies, wat kan bijdragen aan een effectievere uitvoering van het behandelingsplan.

– Empowerment van Patiënten: Het benadrukken van de P-regel is een manier om patiënten te empoweren. Ze krijgen de kans om hun gezondheidsinformatie te begrijpen en deel te nemen aan de besluitvorming rond hun zorg.

– Vermindering van Misverstanden: Door patiënten te wijzen op de P-regel wordt de kans op misverstanden verminderd. Patiënten hebben de mogelijkheid om de informatie terug te lezen, wat de communicatie tussen zorgverlener en patiënt verbetert en eventuele misverstanden kan voorkomen.

– Faciliteren van Samenwerking: Het benadrukken van de P-regel bevordert een meer collaboratieve relatie tussen zorgverlener en patiënt. Het moedigt aan tot open communicatie en helpt bij het opbouwen van een partnerschap bij het beheren van de gezondheid van de patiënt.

– Verduidelijking van Follow-up Instructies: In de P-regel kunnen ook follow-up instructies staan, zoals wanneer de patiënt opnieuw moet worden beoordeeld of welke stappen er moeten worden genomen tussen afspraken in. Het wijzen op deze informatie helpt bij het verduidelijken van het vervolgtraject.

– Informed Consent: Het benadrukken van de P-regel draagt bij aan het principe van informed consent. Patiënten hebben recht op volledige informatie over hun behandeling, en het teruglezen van het beleid in de P-regel biedt hen de nodige informatie om geïnformeerde beslissingen te nemen over hun zorg.

– Verbetering van de Arts-patiëntrelatie: Het delen van informatie over de P-regel kan bijdragen aan een verbeterde arts-patiëntrelatie. Het creëert een sfeer van openheid en wederzijds begrip, wat essentieel is voor effectieve samenwerking in de gezondheidszorg.