2 | Informatie :ADEPD : % Consult ICPC

Evanderlee-adminAdvies

ADEPD: percentage consulten

Doel | wat

U registreert al uw consulten conform ADEPD.

Rationale | waarom

Door goede codering van medische informatie heeft u een beter overzicht van de ingevoerde gegevens en daarmee de mogelijkheid tot betere diagnostiek en behandeling. U maakt hiermee beter gebruik van uw HIS database.

Stappenplan | hoe

  1. Zorg dat u ieder consult afsluit met een passende ICPC code.
  2. Maak gebruik van algemene ICPC’s als het ‘probleem/onderwerp’ nog niet duidelijk is. U kunt op een later moment deze algemene ICPC weer vervangen door een meer concrete zodra dit mogelijk is.

Benodigdheden | wie & waarmee

Achtergrondinformatie

Het toekennen van ICPC-codes (International Classification of Primary Care) aan consulten in de huisartsenpraktijk is belangrijk om verschillende redenen:

– Uniforme Registratie: ICPC is een gestandaardiseerde classificatie die wordt gebruikt om medische informatie te registreren en te categoriseren. Door ICPC-codes toe te kennen aan consulten, wordt een uniforme en gestructureerde manier van registreren bevorderd.

– Internationale Vergelijkbaarheid: ICPC is internationaal erkend en wordt wereldwijd gebruikt. Het toekennen van ICPC-codes maakt vergelijkingen mogelijk tussen gezondheidsgegevens op internationaal niveau, wat waardevol is voor onderzoek en het begrijpen van gezondheidspatronen op wereldwijde schaal.

– Epidemiologisch Onderzoek: ICPC-codes vergemakkelijken epidemiologisch onderzoek en het verzamelen van gegevens over specifieke aandoeningen, symptomen en gezondheidsproblemen. Dit draagt bij aan het begrijpen van ziektepatronen en het identificeren van gezondheidstrends binnen de populatie.

– Zorgplanning en -beheer: Door ICPC-codes toe te voegen aan consulten, kunnen huisartsen inzicht krijgen in de aard van de gezondheidsproblemen waarmee patiënten te maken hebben. Dit helpt bij het plannen en beheren van de zorg, het identificeren van prioriteiten en het toewijzen van middelen op basis van de prevalentie van bepaalde gezondheidsproblemen.

– Benchmarking: Het gebruik van ICPC-codes maakt benchmarking mogelijk, waarbij een huisartsenpraktijk haar prestaties en casemix kan vergelijken met die van andere praktijken. Dit bevordert kwaliteitsverbetering en het delen van best practices binnen de gezondheidszorggemeenschap.

– Ondersteuning van Onderzoek: ICPC-codes zijn nuttig bij het ondersteunen van klinisch en epidemiologisch onderzoek. Door gestandaardiseerde codes toe te passen, wordt het eenvoudiger om datasets te analyseren, gegevens te delen en de resultaten van onderzoek te vergelijken.

– Faciliteren van Digitale Systemen: ICPC-codes kunnen worden geïntegreerd in digitale systemen, waaronder elektronische patiëntendossiers (EPD’s) en gezondheidsinformatiesystemen. Dit draagt bij aan een gestructureerde en elektronische registratie van gezondheidsinformatie.

– Kwaliteitsbeoordeling: ICPC-codes kunnen worden gebruikt als een instrument voor kwaliteitsbeoordeling in de huisartsenpraktijk. Het helpt bij het evalueren van de diversiteit en aard van gezondheidsproblemen die door de huisarts worden behandeld.

– Zorgcoördinatie: Door ICPC-codes toe te voegen aan consulten, wordt de zorgcoördinatie verbeterd. Het biedt andere zorgverleners en specialisten inzicht in de reden voor het consult en ondersteunt een meer geïntegreerde aanpak van zorg.

– Financiële Afhandeling: In sommige gezondheidszorgsystemen kunnen ICPC-codes worden gebruikt voor financiële afhandeling en vergoedingen. Het correct toekennen van codes is dan van belang voor een nauwkeurige registratie en vergoeding van geleverde zorg.