17 | Informatie : Archief : ICPC?

Evanderlee-adminAdvies

ICPC-coderen tijdens digitaliseren documenten

Doel | wat

U voegt bij het digitaliseren van papieren documenten in meer dan 75% van de gevallen een ICPC-code toe.

Rationale | waarom

Het digitaliseren van dossiers heeft een aantal voordelen, bijvoorbeeld:

  • De patiënteninformatie is bereikbaar vanaf verschillende locaties (computers).
  • Informatie is makkelijker te delen met andere hulpverleners, bijvoorbeeld via het LSP.
  • De documenten zijn beschermd tegen brand- en waterschade.
  • Er is minder ruimte nodig voor opslag.
  • Je kan makkelijker voldoen aan de wet- en regelgeving.
  • De kans op zoekraken is kleiner.

Stappenplan | hoe

Benodigdheden | wie & waarmee

Achtergrondinformatie

Vaak worden deze papieren dossiers gescand en opgeslagen in zogenaamd PDF formaat en dus niet gecodeerd volgens de ADEPD (ICPC) richtlijnen. Elektronisch informatiebeheer en elektronische informatie-uitwisseling bieden meer dan ooit enorme mogelijkheden om de kwaliteit van de gezondheidszorg en de patiëntveiligheid te verhogen, het gezondheidsonderzoek en –beleid te ondersteunen, onnodige kosten te vermijden, alle betrokkenen, en vooral de patiënt, te empoweren, en de administratieve lasten voor patiënten en zorgverleners te verlagen. Maar uiteraard moet de inzet daarvan gebeuren op een goed beveiligde manier en met de nodige waarborgen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt en van het beroepsgeheim van de zorgverlener.