169 | Zorgproces : Ketenzorg : ToegangdossierApotheker

Evanderlee-adminAdvies

Inzage HIS door apotheker

Doel | wat

De apotheker(s) met wie u nauw samenwerkt heeft (hebben) toegang tot uw HIS.

Rationale | waarom

De apotheker, als medebehandelaar toegang geven tot uw HIS komt de kwaliteit van de geleverde zorg ten goede. Let er wel op dat inzage formeel niet is toegestaan als de patiënt hiervoor geen toestemming heeft gegeven!

Artsen zijn verplicht om in bepaalde gevallen de reden van voorschrijven op het recept te vermelden (zie link) en om, bij het voorschrijven van geneesmiddelen, afwijkende nierfunctiewaarden te verstrekken aan de apotheker. Hiervoor hebben artsen geen toestemming nodig van de patiënt.

Stappenplan | hoe

 1. Overleg met de apotheker hoe u relevante medische gegevens uit wilt wisselen en maak daarbij onderscheid tussen
  1. reden van voorschrijven (bepaalde geneesmiddelen) en afwijkende nierfunctiewaarden (beide verplicht)
  2. journaal, episodelijst, contra-indicaties en andere gegevens (zonder toestemming niet toegestaan)
 2. De gegevens genoemd onder punt 1.1 kunnen worden gedeeld via receptenverkeer
 3. Voor de gegevens onder punt 1.2 is toegang tot het medisch dossier van de patient nodig, zorg in dit geval voor
  1. een HIS-account voor de apotheker (let op rol en autorisatieniveau);
  2. toestemming van de patiënt.

Benodigdheden | wie & waarmee

 • Beveiligd receptenverkeer
 • HIS-account

Achtergrondinformatie

Door de wijzigingen in de Geneesmiddelenwet zijn artsen voortaan verplicht om in bepaalde gevallen de reden van voorschrijven op het recept te vermelden. Artsen zijn ook verplicht om, bij het voorschrijven van geneesmiddelen, afwijkende nierfunctiewaarden te verstrekken aan de daartoe door de patiënt aangewezen apotheker. Hiervoor hebben artsen geen toestemming nodig van de patiënt.  Voorts moeten artsen desgevraagd bepaalde andere labwaarden aan de apotheker verstrekken, mits de apotheker voor het opvragen daarvan toestemming van de patiënt heeft verkregen.

(bron: website KNMG)