126 | Infrastructuur : Website : Website?

Evanderlee-adminAdvies

Praktijkwebsite

Doel | wat

Uw praktijk beschikt over een eigen website.

Rationale | waarom

Een praktijkwebsite is essentieel voor een goede informatievoorziening, vormt het visitekaartje van uw praktijk en is voor de meeste mensen inmiddels een vanzelfsprekendheid.

Stappenplan | hoe

 1. Stel een werkgroep samen.
 2. Bekijk websites van andere huisartspraktijken en maak een selectie van aansprekende ontwerpen.
 3. Maak een globale beschrijving van de inhoud die u op de website wilt presenteren.
 4. Denk na over huisstijl en logo.
 5. Stel een budget vast.
 6. Leg contact met een websitebouwer – vraag zo mogelijk enkele offertes op.
 7. Maak in een vroeg stadium heldere afspraken over de mogelijkheden voor aanpassingen van de site. Kunt u ook zelf (kleine) wijzingen aanbrengen, of heeft u voor elke aanpassing de bouwer nodig (kosten!)?
 8. Een ‘eenpitter’ kan voordelen hebben, maar bij ziekte/uitval is er geen ondersteuning.
 9. In overleg met de bouwer komt u tot een passend ontwerp.
 10. Controleer na oplevering op gezette tijden of de informatie nog actueel is; denk daarbij aan vakanties, waarneming, of activiteiten binnen uw praktijk.

Benodigdheden | wie & waarmee

 1. Werkgroep
 2. URL met uw praktijknaam
 3. Teksten, fotomateriaal en een huisstijl (websitebouwers kunnen hierbij vaak helpen)

Achtergrondinformatie

De belangrijkste voordelen van een goede praktijkwebsite voor de arts en de patiënt zijn:

 • Toegang tot 24/7-diensten: de patiënt kan via een portaal verschillende zaken regelen wanneer het hem of haar uitkomt
 • Patiënttevredenheid: de website biedt verschillende services zoals een agenda en de mogelijkheid om online herhaalrecepten aan te vragen.
 • Meertalige optie: als je werkt in een regio met veel anderstaligen dan kun je ook deze mensen bereiken door het toevoegen van een één of meerdere talen.