120 | Zorgproces : Uitschrijven patiënten : DossierVerzenden

Evanderlee-adminAdvies

Digitaal dossier verhuizen

Doel | wat

Dossiers van patiënten die verhuizen worden digitaal en veilig verzonden.

Rationale | waarom

Als een patiënt overstapt naar een andere huisarts, dient de oude huisarts het dossier van de patiënt over te dragen aan de nieuwe huisarts. De regel is dat de huisarts dit doet met toestemming van de patiënt maar zonder tussenkomst van de patiënt én op een beveiligde digitale manier.

(bron: website KNMG)

Stappenplan | hoe

 1. Benoem een kartrekker
 2. Neem kennis van de (uitgebreide) online handleiding ZorgMail File Transfer (zie link)
 3. Maak werkafspraken ten aanzien van uitvoer van de digitale overdracht van patiëntverhuisdossiers
  1. welke medewerker(s) is/zijn hiermee belast
  2. op welke momenten worden dossiers verzonden
 4. Leg werkafspraken vast

Benodigdheden | wie & waarmee

 1. VECOZO-certificaat
 2. ZFT-mailbox
 3. HIS

Achtergrondinformatie

Toestemming van de patiënt voor de overdracht van het patiëntverhuisdossier is niet geregeld via ZFT, zoals het ook niet is geregeld bij verzending per post. De verantwoordelijkheid ligt bij de huisartsen zelf. Het advies van de KNMG luidt dat er toestemming gegeven moet zijn aan een van beiden, de oude óf de nieuwe huisarts.Via de chatfunctie van ZFT kunt u uw collega vragen het toestemmingsformulier elektronisch toe te sturen voordat u het patiëntverhuisdossier overdraagt.

(bron: website ION)