113 | Applicatie : Online afspraken : Online afspraak?

Bart van Pinxteren, SpinDokAdvies

Mogelijkheid online afspraken?

Doel | wat

U biedt patiënten de mogelijkheid online afspraken te maken.

Rationale | waarom

Door patiënten de mogelijkheid te bieden om online afspraken te maken, kan de werkdruk aan de telefoon voor uw assistente afnemen.

Stappenplan | hoe

  1. Orienteer u op verschillende aanbieders van patiëntenportalen.
  2. Implementeer een patiëntenportaal.
  3. Maak in uw spreekuuragenda ruimte om online afspraken in te plannen.
  4. Maak een protocol welke type afspraken in aanmerking komen voor een een ‘online afspraak’.

Benodigdheden | wie & waarmee

  1. Patiëntenportaal
  2. Protocol online afspraken

Achtergrondinformatie