11161 | Organisatie : HIS : verwerkingsovereenkomst?

Bart van Pinxteren, SpinDokAdvies

Verwerkingsovereenkomst

Doel | wat

U heeft een verwerkingsovereenkomst met de HIS-beheerder.

Rationale | waarom

Een verwerkersovereenkomst sluit je af wanneer een externe partij voor jou persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld wanneer jij iemand de opdracht geeft om jouw HIS te beheren en diegene daardoor toegang heeft tot de persoonsgegevens van jouw patienten of andere persoonsgegevens zoals medewerkers.

Stappenplan | hoe

Benoem een kartrekker (en stel eventueel een kleine werkgroep samen) die zich met de vraag hoe pakken we dat dan aan als we geen gebruik maken van TLS/SSL? Aandachtspunten en tips zijn:

Benodigdheden | wie & waarmee

Kartrekker en eventueel werkgroepleden

Achtergrondinformatie

Een geheimhoudingsovereenkomst is eenvoudig te regelen tussen de klant en de leverancier, waarbij gesteld wordt dat alle informatie die de leverancier bij de uitvoering van werkzaamheden te zien krijgt, vertrouwelijk zijn en als zodanig worden behandeld, op straffe van een boete en/of strafrechtelijke vervolging.