11 | Zorgproces : Aanvragen diagnostiek : % Orderset

Evanderlee-adminAdvies

Probleemgerichte diagnostiek bij de meerheid van de aanvragen

Doel | wat

U maakt bij de meerderheid van de aanvragen gebruik van probleemgerichte diagnostiek.

Rationale | waarom

LESA bevordert zinnige en zuinige zorg; het wil onnodige diagnostiek of het aanvragen van diagnostiek op een onjuiste indicatie voorkomen.

Stappenplan | hoe

Benodigdheden | wie & waarmee

Achtergrondinformatie

Van huisartsen wordt verwacht dat zij laboratoriumdiagnostiek zo veel mogelijk probleemgeoriƫnteerd aanvragen. Daarnaast is het voor een goede interpretatie van de uitslagen van belang dat de huisarts de relevante klinische gegevens op het aanvraagformulier vermeldt. De Landelijke Eerstelijns Afspraak (LESA) Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek geeft richtlijnen voor de meest aangevraagde laboratoriumonderzoeken en de samenwerking tussen huisartsen, klinisch chemici en artsen-microbioloog. De LESA is grotendeels op de NHG-Standaarden gebaseerd.Per aandoening en per laboratoriumbepaling geeft de LESA informatie over: de indicatie voor aanvragen, de achtergronden van de bepaling, de referentie- en afkapwaarden, het beleid bij afwijkende uitslagen.
Zie ook LESA – Aanvragen laboratoriumdiagnostiek