10144 | Organisatie : Informatiebeveiliging : Wachtwoordafsprakendisciplinair

Bart van Pinxteren, SpinDokAdvies

Consequenties niet naleven geheimhouding

Doel | wat

Indien nodig volgen disciplinaire maatregelen als een medewerker een wachtwoord niet geheimhoudt.

Rationale | waarom

Aanspreken op gedrag houdt elkaar scherp en is een teken van hogere volwassenheid.

Stappenplan | hoe

Benoem een kartrekker (en stel eventueel een kleine werkgroep samen) die zich met de vraag hoe pakken we dat dan aan als we geen formele disciplinaire maatregelen nemen als een medewerker een wachtwoord niet geheimhoudt? Aandachtspunten en tips zijn:

Benodigdheden | wie & waarmee

Kartrekker en eventueel werkgroepleden

Achtergrondinformatie

Consequenties verbinden aan het niet naleven van deze geheimhouding is in ziekenhuizen al gebruikelijk aan het worden.