10060 | Organisatie : Informatiebeveiliging : VerwerkingsinzichtPatienten

Bart van Pinxteren, SpinDokAdvies

Register verwerkingsactiviteiten

Doel | wat

Er is een overzicht van alle verwerkingen met persoonsgegevens van patiënten.

Rationale | waarom

Ook als kleine zorgverlener bent u in de meeste gevallen verplicht om een register van verwerkingsactiviteiten op te stellen. Dit komt omdat kleine zorgverleners doorgaans structureel bijzondere persoonsgegevens verwerken. Namelijk medische gegevens van hun patiënten.

Stappenplan | hoe

Benoem een kartrekker (en stel eventueel een kleine werkgroep samen) die zich met de vraag hoe pakken we dat dan aan als niet beschikken over overzicht van alle verwerkingen met persoonsgegevens van patiënten? Aandachtspunten en tips zijn:

Benodigdheden | wie & waarmee

Kartrekker en eventueel werkgroepleden

Achtergrondinformatie

Uw patiënten hebben van tevoren recht (AVG) op heldere informatie over wat u met hun persoonsgegevens gaat doen en waarom.