10047 | Organisatie : Informatiebeveiliging : Continuiteitsplan?

Evanderlee-adminAdvies

Continuïteitsplan

Doel | wat

U beschikt over een continuïteitsplan dat beschrijft hoe te handelen bij uitval van ICT-systemen voor meer dan 2 uur.

Rationale | waarom

De zorg leunt meer en meer op de digitale gegevens van HIS en KIS. Weet hoe te handelen wanneer deze systemen niet beschikbaar zijn. Er valt prima zorg te verlenen zonder HIS, maar misschien niet alle zorg. Denk bijvoorbeeld aan contra-indicatie bij medicatie die tegenwoordig zwaar leunt op software systemen. Een kabelbreuk bij graafwerkzaamheden is eens in de 10 jaar te verwachten, wat te doen zonder de vaste internetverbinding?

Het LSP eist dat de aansluiting niet langer dan 24 uur mag wegvallen. Zonder noodscenario’s gaat dat niet lukken.

Stappenplan | hoe

Benodigdheden | wie & waarmee

Achtergrondinformatie