Praktijkorganisatie

Als u deze vragenlijst invult voor uw eigen praktijk – dus ook in het geval dat u in een groter verband samen werkt, maar slechts uw eigen praktijk wilt analyseren – vult u bij deze vraag het antwoord ‘solopraktijk‘ in.

Indien u voor de samenwerkende praktijken deze vragenlijst invoert, vragen wij u om bij de hierop volgende vragen te antwoorden voor alle praktijken samen. Bijvoorbeeld het totaal aantal ingeschreven patiênten, totaal budget etc.)