Beslisondersteuning

Medisch beslisondersteunende software is in ontwikkeling. Deze pakketten willen de gebruiker van het HIS ondersteunen bij de zorg voor uw patiënten. Op basis van de ingevoerde (en gecodeerde)  informatie over een patiënt wordt een advies gegeven op basis van geaccepteerde richtlijnen (zoals bijvoorbeeld de NHG standaarden) op het gebied van diagnostiek, beleid en medicatie.