Archief

Er is in toenemende mate een digitale uitwisseling van gegevens. Dit was in het verleden wel anders. Als huisartsen bedrijven we ook ‘levensloopgeneeskunde’ en willen we het dossier zo volledig mogelijk houden. Er is een minimale wettelijke bewaarplicht van 20 jaar (Autoriteit Persoonsgegevens ), maar daar kan ook vanaf geweken worden. Het is relevant om na te denken wat u doet met het opgebouwde papieren dossier. Wilt u dit in papieren vorm bewaren?  Of wilt u dit liever digitaliseren? En zo ja, hoe doet u dit?