Gezondheidsplan

Een gezondheidsplan, ook wel individueel zorgplan genoemd, is een dynamische set van afspraken over zorg en zelfmanagement die je samen met de patiënt opstelt. Hierbij ga je uit van de wensen en behoeften van de patiënt en diens sociale omgeving. Het gaat dus niet alleen over behandeling van ziekten en aandoeningen, maar er is in dit plan vooral aandacht voor het welbevinden van de patiënt. Belangrijk doel is om de eigen regie en het zelfmanagementvermogen van de patiënt te stimuleren. Samen bedenk je oplossingen die passen in het dagelijks leven van de patiënt.